اعلام مراکز توزیع کتاب سومین جشنواره عکس خیام*****
 

"KHAYYAM 2016 INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY"

هیئت داوران

 

داوران:

بخش آزاد تک رنگ: Jean SALEILLES, AFIAP از فرانسه، ابراهیم بهرامی، AFIAP، محمد رضا چایفروش، اصغر صامتی، EFIAP و وحید بابایی، AFIAP ذخیره: مهدی سعادت

بخش آزاد رنگی: Jean SALEILLES, AFIAP از فرانسه، ابراهیم صافی، محمدرضا مومنی، EFIAP، فرید ثانی، EFIAP و داوود عامری، AFIAP، ذخیره: مهدی سعادت

بخش شهر من: ابراهیم صافی، محمدرضا مومنی، EFIAP و داوود عامری، AFIAP، ، ذخیره: فرید ثانی، EFIAP

بخش خلاقه: Jean SALEILLES, AFIAP از فرانسه، ابراهیم بهرامی، AFIAP و محمد رضا چایفروش، ذخیره: داوود عامری، AFIAP

بخش گردشگری: ابراهیم صافی، فرید ثانی، EFIAP و مهدی سعادت، ذخیره: وحید بابایی، AFIAP

بخش مستند اجتماعی/فوتوژورنالیسم: ابراهیم بهرامی، AFIAP، محمد رضا چایفروش و اصغر صامتی، EFIAP، ذخیره: وحید بابایی، AFIAP

مشاور عکاسی نجوم: بابک امین تفرشی


سه شنبه 9 آذر 1395 : 12:19:00 PM
29-Nov-2016 : 12:19:00 PM
Today: 29-Apr-2017
Closing Date :
Friday 30 Dec 2016

Time Zone: GMT +3:30