" KHAYYAM INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY 2015 "

Award & Accepted Images
لیست پذیرش ها، عکس های راه یافته و جوایز

The jury chose photos in 4 rounds. It means rejected photos could not pass the 1st round & the best photos came up to the 4th round. The winners chosen from the photos came up to the 4th round.


 

توضیح فقط برای شرکت کنندگان ایرانی: در مجموع 22194 عکس از 1958 شرکت کننده از 78 کشور در این جشنواره شرکت کرده اند. عکس های هر بخش در چهار مرحله داوری شدند. ضعیفترین آثار در نخستین مرحله حذف شده اند که حدود 71.13 درصد آثار بودند. بهترین عکس ها تا چهارمین مرحله نیز بالا آمده اند که حدود 1.83 درصد آثار بودند.
نتایج عکس ها به این شرح است:

مردود: در اولین مرحله داوری حذف شده و امتیاز لازم را از داوران کسب نکرده

پذیرش یا Accepted: این عکس حداقل امتیاز لازم برای دریافت القاب PSA و فیاپ را کسب کرده

راه یافته و جایزه: در مجموع 132 عکس به نمایشگاه راه یافته و نامزد دریافت جایزه شدند، این 132 عکس معادل رایج راه یافته در جشنواره های ایرانی است. 132 عکسی که تا آخرین مرحله داوری بالا آمده اند و برندگان از بین آنها انتخاب شده اند. فقط این آثار در نمایشگاه تهران نمایش داده می شوند. فقط این 132 عکس به شرط دریافت مجوز ارشاد، در کتاب چاپ می شوند. در نمایشگاه های شهرستانها و سایر کشورها،بسته به تعداد عکس قابل نمایش، از بالاترین امتیاز، تعدادی از عکسها بصورت چاپی نمایش داده شده و باقیمانده بصورت دیجیتال نمایش داده می شوند.


Powered & Design: Software Group of FocusTeam.ir          © 2005-2016 FocusTeam.ir All rights reserved