" چهارمین جشنواره بین المللی عکس خیام "

Award & Accepted Images
لیست پذیرش ها، عکس های راه یافته و نامزدهای جوایز

The jury chose photos in 5 rounds. It means rejected photos could not pass the 1st round & the best photos came up to the 5th round. The winners chosen from the photos came up to the 5th round.


 

توضیح: در مجموع 21399 عکس از 1863 شرکت کننده از 55 کشور در این جشنواره شرکت کرده اند. عکس های هر بخش در پنج مرحله داوری شدند. ضعیفترین آثار در نخستین مرحله حذف شده اند که حدود 80 درصد آثار بودند. بهترین عکس ها تا پنجمین مرحله نیز بالا آمده اند که حدود 0.6 درصد آثار بودند.
نتایج عکس ها به این شرح است:

مردود: در اولین مرحله داوری حذف شده و امتیاز لازم را از داوران کسب نکرده

پذیرش یا Accepted: این عکس حداقل امتیاز لازم برای دریافت القاب PSA و فیاپ را کسب کرده

راه یافته و جایزه: در مجموع 128 عکس به نمایشگاه راه یافته و نامزد دریافت جایزه شدند، این 128 عکس معادل رایج راه یافته در جشنواره های داخلی است. 128 عکسی که تا آخرین مرحله داوری بالا آمده اند و برندگان از بین آنها انتخاب شده اند. فقط این آثار در نمایشگاه چاپی نمایش داده می شوند. فقط این 128 عکس به شرط دریافت مجوز ارشاد، در کتاب چاپ می شوند. در نمایشگاه های شهرستانها و سایر کشورها،بسته به تعداد عکس قابل نمایش، از بالاترین امتیاز، تعدادی از عکسها بصورت چاپی نمایش داده شده و باقیمانده بصورت دیجیتال نمایش داده می شوند.


Powered & Design: Software Group of FocusTeam.ir          © 2005-2016 FocusTeam.ir All rights reserved